БИЛЕТИ
Капана Фест 08.10


След този филм мълчание, поклон, тишина.

Атанас Янчовичин, Банско


Жегва. Трудно ми е да го опиша това докосване. Иска ми се повече хора да го видят.

Юли, Копривщица


Пожелавам всеки, който има възможност да гледа филма. Ще се обогати. Просто ще се обогати духовно!

Любка, Пловдив